Priser

 

Førstegangskonsultasjon

Medlemmer av Den Norske Advokatforening tilbyr fast salær for førstegangs­konsultasjon med inntil en halv times varighet. Førstegangssalær pr. i dag kr 500,- pluss mva., totalt kr 625,- for inntil en halv time.

Timepris for øvrig

Kr 1.000,- til kr 2.000,- pluss mva., totalt kr 1.250,- til kr 2.500,- pr. time.

De momenter en advokat vil legge vekt på ved salærets beregning vil være oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall. Det kan også tas hensyn til hvilke interesser som er involvert og den spesialkyndighet som oppdraget krever.